OncoDEEP


Profesjonalizm i zaangażowanie
Profesjonalizm i zaangażowanie

OncoDEEPTM zaprojektowany w Belgii poprzez analizę DNA guza pacjenta i badanie ścieżek sygnałowych na poziomie białek pomaga onkologowi dokonać wyboru odpowiedniej dla pacjenta metody leczenia. Test posiada certyfikat zgodności CE-IVD.


Materiał z guza jest wysyłany do akredytowanego laboratorium w Belgii, w którym dzięki wszechstronnej charakterystyce molekularnej guza wykonywanej przy użyciu zaawansowanych technologii badawczych (sekwencjonowanie nowej generacji - NGS, immunohistochemia - IHC, pirosekwencjonowanie, itp.) możliwe jest wyznaczenie najbardziej istotnych biomarkerów, pozwalających dobrać zindywidualizowane leczenie.


Efektem badań jest Raport OncoDEEP charakteryzujący guza na poziomie molekularnym wraz z podaniem listy proponowanych leków: chemioterapii, immunoterapii lub terapii celowanych.


Ponadto profil OncoDEEP obejmuje także ocenę mutacji w genach ALK, KRAS, BRAF, EGFR, które mogą być osobno analizowane w laboratoriach/szpitalach w Polsce z pod kątem ewentualnego zastosowania terapii celowanej.

 

  • OncoDEEP

 

Profil molekularny badający ponad 65 genów połączony z badaniem immunohistochemicznym (IHC) pod kątem doboru chemioterapii, terapii celowanej lub aktualnie prowadzonych badań klinicznych. Wskazuje również na jakie terapie pacjent prawdopodobnie nie odpowie...


Badanie wykonuje się z wycinka tkanki nowotworowej pobieranego ze zarchiwizowanego fragmentu guza zatopionego w bloczku parafinowym (FFPE).

 

Termin realizacji: 7 dni roboczych.

 

  • OncoSTRAT&GO

 

Obejmuje analizę ponad 150 genów (hotspots, CDS), ponad 350 genów fuzyjnych (analiza translokacji) połączony z badaniem immunohistochemicznym (IHC) jak również analizę z krwi (ponad 200 mutacji związanych z opornością i odpowiedzią na terapie). Badania prowadzone w celu znalezienia czynników związanych z opornością na terapie, jak i doborem zindywidualizowanego leczenia (chemioterapia, immunoterapia, terapia celowana) oraz prowadzonych badań klinicznych.

 

Ponadto OncoSTRAT&GO identyfikuje do 15 różnych indywidualnych mutacji/zmian, które będzie można monitorować w przyszłości poprzez poszukiwanie krążącego DNA nowotworowego celem oceny skuteczności leczenia lub obecności przerzutów. Profil OncoSTRAT&GO wskazuje również na jakie terapie pacjent prawdopodobnie nie odpowie.

 

Badanie wykonuje się pobierając z wycinka tkanki nowotworowej z pobieranego ze zarchiwizowanego fragmentu guza zatopionego w bloczku parafinowym (FFPE).

 

Termin realizacji: 7-10 dni roboczych.

 

  • OncoTRACE

 

Monitoruje krążące DNA nowotworowe w krwi w celu oceny skuteczności leczenia, bazując na analizie do 15 różnych indywidualnych mutacji/zmian wcześniej zidentyfikowanych dzięki testowi OncoDEEP lub OncoSTRAT&GO.

Ponadto test OncoTRACE można wykonać w celu wyznaczenia terapii i indywidualizacji leczenia w sytuacji kiedy nie ma zarchiwizowanego materiału pooperacyjnego guza i/lub nie ma możliwości pobrania biopsji.

 

Test analizuje ponad 200 mutacji w 28 genach związanych z opornością i potencjalną odpowiedzią na terapie. Badanie wykonuje się z krwi pobranej od pacjenta.

 

Termin realizacji: 7 dni roboczych.

 

 

 

Więcej informacji? - Skontaktuj się z nami!

 

Czym jest OncoDEEP?

Jak przebiega badanie OncoDEEP?

[pobierz] 0.3 MB oncodeep_broszura_plv5

Broszura Informacyjna OncoDEEP [w j. polskim]

 

[pobierz] 0.3 MB table_products

Informacje dotyczące testów OncoDNA S.A., Belgia [w j. angielskim]