NorChip, Norwegia


 

PreTect HPV-Proofer
To test diagnostyczny wykrywania ekspresji mRNA wirusa HPV (mRNA kodującego białka E6/E7 z następujących genotypów HPV 16, HPV 18, HPV 31, HPV 33 i HPV 45.
Białko wirusa HPV o nazwie E6/E7 od początku lat 90 zostało uznane za główną przyczynę rozwoju raka szyjki macicy. Jeśli mRNA E6/E7 jest obecnew szyjce macicy - to wiążę sie to ze zwiększonym ryzykiem ciężkiej dysplazji oraz ryzykiem rozwoju raka szyjki macicy.

 

Test PreTect HPV-Proofer jest stosowany w obserwacji kobiet od 2005, zwlaszcza u pacjentek, u których rozpoznano cytologicznie ASC-US i LSIL . Publikowane wyniki badań dowodzą, że PreTect HPV-Proofer jest znacznie bardziej dokładniejszy (specyficzny) niż konkurencyjne testy ale również daje mniejszy odsetek fałszywie pozytywnych wyników tym samym obniżając wysoki odsetek kobiet, nipotrzebie kierowanych na dalsze badania. Wysoka swoistość jest niezbędna we wszystkich analizach oceniających stan zdrowia pacjentek. PreTect HPV-Proofer jest również cennym narzędziem identyfikującym kobiety mające wysokie ryzyko wystąpienia ciężkiej dysplazji

 

PreTect TM
Aby umożliwić analizę kwasów nukleinowych z próbki komórek szyjki macicy, pobrany materiał musi być przechowywany i zakonserwowany za pomocą odpowiedniego płynu do transportu.
PreTect TM został opracowany, aby optymalnie zabezpieczyć oraz przechować próbkę np. komórek szyjki macicy za przystępną cenę. PreTect TM jest doskonały do przechowywania i zabezpieczenia mRNA.
Pojemniczki PreTect TM zawierają 10 ml płynu i mogą być przechowywane w temperaturze pokojowej do 4 tygodni przed i analizą i pobraniem PreTect Proofer HPV.