MultipleSclerosisRISQ


Czym jest MultipleSclerosisRISQ?

 

Uważa się, że przyczyn stwardnienia rozsianego (łac. sclerosis multiplex - SM) można doszukiwać się w złożonych zależnościach pomiędzy czynnikami genetycznymi, zakaźnymi i środowiskowymi. W ostatnich latach badania genetyczne poprawiły nasze rozumienie wieloczynnikowej natury tej choroby. Dlatego też kompleksowy test MultipleSclerosisRISQ został opracowany po to, aby poprzez analizę wielu czynników genetycznych wesprzeć pacjentów rzetelną wiedzą w taki sposób, aby lepiej kontrolować i radzić sobie z tą chorobą.

 

 

Więcej informacji? - Skontaktuj się z nami!

 

[pobierz] 2.5 MB myrisq_multiplesclerosisrisq_broszura_eng

Broszura informacyjna MultipleSclerosisRISQ [j. ang.]