MammaPrint


MammaPrint™ jest badaniem genetycznym z certyfikatem zgodności CE-IVD oraz jako jedyne otrzymało certyfikację amerykańskiego Food and Drug Administration (FDA). Jest również rekomendowane przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Medycznej (ESMO). MammaPrint™ na podstawie analizy ekspresji genów ocenia i wskazuje podtyp molekularny nowotworu oraz określa niskie lub wysokie prawdopodobieństwo przerzutów. Ta informacja jest kluczowa dla leczenia pacjenta i pozwala lekarzowi określić kierunek leczenia: hormono- lub chemioterapię.


MammaPrint™ firmy Agendia z Holandii jest testem, który określa stopień agresywności raka piersi. Wynik MammaPrint™ pozwala lekarzowi po operacji ustalić najlepszy rodzaj leczenia. MammaPrint™ sprawia, że każde leczenie jest zindywidualizowane.


Test MammaPrint™ wykonuje się z wycinka tkanki nowotworowej ze zarchiwizowanego fragmentu guza zatopionego w bloczku parafinowym (FFPE). Wycinek guza jest wysłany do laboratorium diagnostycznego Agendia w Holandii, gdzie w pierwszej kolejności przeprowadzane jest barwienie histologiczne, aby sprawdzić, czy tkanka zawiera komórki nowotworowe w ilości pozwalającej na przeprowadzenie badania, tj. powyżej 30%.

 

Badanie MammaPrint™ wykonuje się przy pomocy technologii mikromacierzy. Mikromacierz to mała, lita powierzchnia, która jest podzielona na tysiące maleńkich sieci. Każda siatka zawiera DNA. W każdej sieci DNA jest inny kod genetyczny, który odpowiada kodowi dokładnie jednego genu. Tylko RNA tego konkretnego genu może przyłączyć się do tej właśnie sieci. Mikromacierze DNA pozwalają badać setki lub nawet tysięcy genów jednocześnie.


MammaPrint™ mierzy poziom mRNA w 1900 różnych genach, przy czym aż sześć razy jest mierzona ekspresja 70 kluczowych genów. Wynik MammaPrint™ jest jednoznaczny: wysokie ryzyko przerzutów ("złe rokowanie") lub niskie ryzyko przerzutów ("dobre rokowanie").

 

 

Więcej informacji? - Skontaktuj się z nami!