MammaPrint


 

MammaPrint™ jest testem wchodzącym w skład pakietu badań Symphony™ wraz z: BluePrint™, TargetPrint™. MammaPrint™ jest badaniem genetycznym z certifikatem zgodności CE IVD oraz jako jedyne otrzymało certyfikacje amerykańskiego Food and Drug Administration (FDA). MammaPrint™, określa niskie lub wysokie prawdopodobieństwo przerzutów a ta informacja jest kluczowa dla leczenia pacjenta, pozwala określić lekarzowi czy zastosować mniej lub bardziej agresywne leczenie.

 

MammaPrint Symphony sprawia, że każde leczenie jest zindywidualizowane

Jeśli zdiagnozowano u Pani raka piersi. Zastanawia się Pani co może być kolejnym krokiem? MammaPrint jest wyjątkowym testem, który może precyzyjnie - na podstawie analizy eskpresji genów ocenić molekularnie Pani guz. Po takim badaniu diagnostycznym Pani lekarz może zdecydować o najbardziej odpowiednim leczeniu.

 

Czym jest MammaPrint Symphony?

MammaPrint firmy Agendia z Holandii jest testem, który określa stopień agresywności raka piersi. Wynik MammaPrint pozwala lekarzowi po operacji ustalić, najlepszy zindywidualizowany rodzaj leczenia.

 

Jak działa MammaPrint?

Test MammaPrint przeprowadza się pobierając wycinek tkanki nowotworowej z zarchiwizowanego fragmentu guza zatopionego w bloczku parafinowym (FFPE). Wycinek guza jest wysłany do laboratorium klinicznego Agendia w Holandii, gdzie przeprowadza się barwienie histologiczne, aby sprawdzić, czy tkanka zawiera komórki nowotworowe w ilości pozwalającej na przeprowadzenie badania tj. powyżej 30%.

 

Badanie MammaPrint odbywa się przy pomocy technologii mikromacierzy. Mikromacierz to mała, lita powierzchnia, która jest podzielona na tysiące maleńkich sieci. Każda siatka zawiera DNA. W każdej sieci DNA jest inny kod genetyczny, który odpowiada kodowi dokładnie jednego genu. Tylko RNA tego konkretnego genu może przyłączyć się do tej właśnie sieci. Mikromacierze DNA pozwalają badać setki lub nawet tysięcy genów jednocześnie.
MammaPrint mierzy poziom mRNA w 1900 różnych genach, przy czym aż sześć razy jest mierzona ekspresja 70 kluczowych genów, w celu ich szczegółowego zbadania. Wynik MammaPrint jest jednoznaczny: wysokie ryzyko przerzutów ("złe rokowanie") lub niskie ryzyko przerzutów ("dobre rokowanie").

 

  • Jeśli jest Pani zainteresowana przeprowadzeniem testu MammaPrint to prosimu o konsultację z nami oraz ze swoim onkologiem
  • Jeśli lekarz wyrazi zgodę, my przekażemy zestaw
  • Test MammaPrint jest odpłatny